Voor onderzoekers

Wat fijn dat je je inzet voor baanbrekend onderzoek in de verloskunde en neonatologie! Tijdens subsidierondes kan je financiële steun aanvragen, ongeacht aan welke wetenschappelijke instelling in Nederland je verbonden bent. 

 

Subsidieronde 2023 is gesloten
Jonge onderzoekers, werkzaam in de Neonatologie met een eigen onderzoek gericht op (de gevolgen voor) te vroeg geboren kinderen, konden tot 25 september een aanvraag indienen. De Wetenschappelijke Raad bestudeert en beoordeelt nu alle aanvragen, waarna zij advies uitbrengen aan het bestuur van Strong Babies. De cheque uitreiking vindt plaats op 7 november in Amersfoort tijdens de achterbanbijeenkomst 'Een kijkje in de keuken van Strong Babies'. Iedereen die belangstelling heeft in het werk van Strong Babies is welkom. Het programma is gevuld met persoonlijke verhalen, praktijkvoorbeelden en updates over nieuwe onderzoeken.

Aanvraagprocedure en meer informatie
Alle aanvragen worden getoetst door de Wetenschappelijke Raad (WR) van Strong Babies. Op basis van deze toetsing neemt het bestuur van Strong Babies een besluit over financiering van bijdragen aan projecten. Voor rapportages van lopende projecten dienen onderzoekers gebruik te maken van de standaard rapportageformulieren. De deadline voor de halfjaarlijkse voortgangsrapportages zijn 1 maart en 1 oktober van elk jaar. Rapportages zijn zowel inhoudelijk als financieel. Voor meerjarige projecten zijn naast de eindrapportage ook jaarlijkse tussenrapportages vereist.


Formulieren en downloads
Voor het indienen van aanvragen dien je gebruik te maken van de standaard aanvraagformulieren: 
Strong Babies Grant Application Form
Strong Babies Financial Application Form

Voor rapportages van lopende projecten dien je gebruik te maken van de standaard rapportageformulieren:
Strong Babies Grant Accountability Form -Intermediate Report
Strong Babies Grant Accountability Form -Final Report
Strong Babies Financial Accountability Form


De Financieringsvoorwaarden van Strong Babies vind je hier:
Strong Babies Financieringsvoorwaarden

Neem voor meer informatie over financiering van onderzoek contact op met wetenschap@strongbabies.nl

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen