Voor onderzoekers

Wat fijn dat je je inzet voor baanbrekend onderzoek in de verloskunde en neonatologie! Tijdens subsidierondes kan je financiële steun aanvragen, ongeacht aan welke wetenschappelijke instelling in Nederland je verbonden bent. 

 

Subsidieronde 2024
Dit najaar reikt Strong Babies nieuwe projectfinancieringen uit. Uiterlijk 21 juni maken we het onderwerp van de call bekend. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Aanvraagprocedure en meer informatie
Alle aanvragen worden getoetst door de Wetenschappelijke Raad (WR) van Strong Babies. Op basis van deze toetsing neemt het bestuur van Strong Babies een besluit over financiering van bijdragen aan projecten. Voor rapportages van lopende projecten dienen onderzoekers gebruik te maken van de standaard rapportageformulieren. De deadline voor de halfjaarlijkse voortgangsrapportages zijn 1 maart en 1 oktober van elk jaar. Rapportages zijn zowel inhoudelijk als financieel. Voor meerjarige projecten zijn naast de eindrapportage ook jaarlijkse tussenrapportages vereist.


Formulieren en downloads
Voor het indienen van aanvragen dien je gebruik te maken van de standaard aanvraagformulieren: 
Strong Babies Grant Application Form
Strong Babies Financial Application Form

Voor rapportages van lopende projecten dien je gebruik te maken van de standaard rapportageformulieren:
Strong Babies Grant Accountability Form -Intermediate Report
Strong Babies Grant Accountability Form -Final Report
Strong Babies Financial Accountability Form


De Financieringsvoorwaarden van Strong Babies vind je hier:
Strong Babies Financieringsvoorwaarden

Neem voor meer informatie over financiering van onderzoek contact op met wetenschap@strongbabies.nl

"Het is een eer dat ik de Jonge Onderzoekers beurs van Strong Babies heb mogen ontvangen, zo vroeg in mijn wetenschappelijke carrière. Het gaf een extra impuls om dit onderzoek goed uit te voeren. Het onderzoek naar de associatie tussen nachtwerk en het risico op vroeggeboorte is een mooie aanvulling op mijn verdere promotieonderzoek, waarin ik de mogelijke gezondheidsrisico’s van nachtwerk in kaart breng. Deze beurs maakte het mogelijk dat we binnen de Nightingale Studie hebben kunnen bijdragen aan kennis over risicofactoren voor vroeggeboorte." Henriette van Duijne, NKI 

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen