Wij financieren medisch wetenschappelijk onderzoek voor de verloskunde. Wij richten ons op een betere opsporing en behandeling van ziekten tijdens de zwangerschap en aangeboren afwijkingen.
Als het bij dreigende vroeggeboorte lukt om de zwangerschapsduur met één of twee weken te verlengen, kunnen we niet alleen sterfte voorkomen, maar ook de kans op handicaps verminderen. Hetzelfde geldt voor het geboortegewicht: één ons extra geboortegewicht maakt de kans op een gezonde geboorte al veel groter. Om dat te bereiken is veel kennis nodig.
Een normale aanleg en ontwikkeling van de placenta (moederkoek) is essentieel voor de groei van de baby tijdens de zwangerschap. Problemen met de placenta veroorzaken groeivertraging en vroeggeboorte. Het fonds start daarom met onderzoeksprojecten op dit terrein.
Het is bekend dat problemen tijdens de zwangerschap nog generaties lang door kunnen werken. Verloskundig wetenschappelijk onderzoek is daarom ook gericht op het voorkomen van problemen op latere leeftijd.

Op de hoogte blijven

Strong Babies is een initiatief van Fonds Gezond Geboren.