Assessing the complex interplay between ambient temperature, air pollution, and housing conditions in relation to inequalities in preterm birth

Onderzoeker: Jasper Been, MD MPH PhD aan Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Klimaatverandering gaat gepaard met toenemende blootstelling aan extreme omgevingstemperaturen. Deze temperatuurextremen geven een verhoogde kans op slechte zwangerschapsuitkomsten waaronder vroeggeboorte. Deze risico’s zijn oneerlijk verdeeld en dragen bij aan reeds bestaande maatschappelijke gezondheidsverschillen in het jonge leven. Temperatuurswisselingen hangen in sterke mate samen met luchtvervuiling en de impact van beide wordt mede bepaald door de directe woonomstandigheden van de zwangere.

In eerder onderzoek onder 2,5 miljoen Nederlandse zwangerschappen lieten we zien dat temperatuurextremen gepaard gaan met meer vroeggeboorte, met name bij zwangeren in achterstandssituaties. In vervolgonderzoek willen we nu in meer detail kijken wat de relatie is tussen deze temperatuurextremen, luchtvervuiling, en woonomstandigheden in het beïnvloeden van vroeggeboorterisico. Daarbij willen we bestuderen in hoeverre deze samenhang verschilt afhankelijk van de sociaaleconomische situatie waarin mensen leven.

In de regio Rotterdam-Rijnmond is zeer gedetailleerde informatie beschikbaar over omgevingstemperatuur (inclusief stedelijke hitte-eilanden) en luchtkwaliteit. Deze gegevens koppelen we aan individuele data van Perined en CBS over zwangerschappen tussen 2010 en 2020. Via complexe statistische modellen onderzoeken we de relaties zoals beschreven. Door beter te begrijpen hoe temperatuur, luchtvervuiling en woonomstandigheden samenhangen met vroeggeboorte afhankelijk van de sociaaleconomische achtergrond van mensen, kunnen we samen met beleidsmakers nadenken over hoe deze effecten kunnen worden aangepakt. Op die manier hopen we vroeggeboorte en gezondheidsverschillen in het jonge leven in de toekomst verder terug te dringen.

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen